Notices

Post on: Apr 2, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/०१/०९ गतेदेखि

Post on: Mar 28, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/१२/२० गतेदेखि 

Post on: Mar 28, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/१२/२५ गतेदेखि

Post on: Mar 12, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/१२/०४ गतेदेखि

Post on: Mar 12, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/१२/१८ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development

Post on: Mar 12, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/१२/११ गतेदेखि

Post on: Mar 7, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/११/२९ गतेदेखि 

Post on: Mar 7, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/११/२७ गतेदेखि

Post on: Dec 26, 2018

click here

Post on: Nov 17, 2018

First Residential Group will commence from 4 Mangsir 2075 (20 November 2018). Please download the link below for the names of the First Residential Group.

Post on: Nov 14, 2018

३३औं आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण (Basic Administration Training) को शुभारम्भ कार्यक्रममा मिति: २०७५ मंसिर ३ गते, सोमबार बिहान १०:०० बजे उपस्थित हुने बारे सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला 

Post on: Oct 15, 2018

Final Notice of Cleaning and Laundry Service

Notice

Post on: Oct 12, 2018

Call for Research Associates 

Click here to download the file.

Post on: Oct 10, 2018

click here

Post on: Oct 3, 2018

click here

Post on: Oct 3, 2018

click here

Pages