Notices

Post on: Sep 6, 2018

चमेनागृह संचालन सम्बन्धि बोलपत्र आवहानको सूचना 

सूचना 

बोलपत्र

Post on: Sep 5, 2018

ल्यापटप खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना  

सूचना

Post on: Sep 3, 2018

बस भाडा मा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना 

सूचना 

Post on: Sep 3, 2018

मसलन्द सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र गर्ने आशयको सूचना 

सूचना

 

Post on: Sep 3, 2018

बोलपत्र खरिद गर्न कम्पनी दर्ता, भ्याट / प्यान र आ. ब. २०७३/०७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरुको नोटरी प्रमाणित प्रतिलिपि सहित रु १००० तिरी निबेदन  पेश गर्नु पर्नेछ।  

सूचना

बोलपत्र फारम 

Post on: Aug 18, 2018

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/०५/०४ गतेदेखि २०७५/०६/१८ गतेसम्म संचालन गर्न लागेको Professional Course on Managem

Post on: Aug 14, 2018

सुरक्षा सेवा सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना हेर्नको लागि तलको लिङ्क मा क्लिक गर्नुहोस्

सूचना

 

Post on: Aug 2, 2018

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/०४/२८ गतेदेखि २०७५/०६/११ गतेसम्म संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३० कार्य दिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धी जानकारीको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नु

Post on: Aug 2, 2018

click here

Post on: Aug 2, 2018

click here

Post on: Jul 31, 2018

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/०४/२१ गतेदेखि २०७५/०६/०२ गतेसम्म संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३० कार्य दिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धी जानकारीको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

Post on: Jul 26, 2018

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/०४/१४ गतेदेखि २०७५/०५/२५ गतेसम्म संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३० कार्य दिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धी जानकारीको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

Post on: Jul 18, 2018

click here

Post on: Jul 9, 2018

लिलाम बिक्री सम्बन्धी पुन:गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

Post on: Jun 27, 2018

click here

Post on: Jun 22, 2018

लिलाम बिक्री सम्बन्धी पुन:गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

सूचना प्रकाशित मिति २०७५/०३/०८ 

Post on: Jun 19, 2018

कर्मचारी क्षमता विकास मनोनयन निर्देशिका, २०७४ लाई डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा थिच्नुहोस ।

Pages