Notices

Post on: Jun 27, 2018

click here

Post on: Jun 22, 2018

लिलाम बिक्री सम्बन्धी पुन:गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

सूचना प्रकाशित मिति २०७५/०३/०८ 

Post on: Jun 19, 2018

कर्मचारी क्षमता विकास मनोनयन निर्देशिका, २०७४ लाई डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा थिच्नुहोस ।

Post on: May 30, 2018

लिलाम बिक्री सम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

सूचना प्रकाशित मिति २०७५/०२/१६

सूचना 

लिलाम बिक्रि हुने मालसामानको विवरण 

 

Post on: May 15, 2018

click here

Post on: May 15, 2018

click here

Post on: Apr 13, 2018

Please click on the link below for the names of the selected participants of 'Professional Course on Management and Development' starting from 4 Baisakh 2075.

Post on: Mar 15, 2018

click here

Post on: Mar 15, 2018

click here

Post on: Feb 22, 2018

The name of the selected participants for the training are as follows:

Post on: Dec 26, 2017

आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण (Basic Administration Training) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला 

Post on: Nov 23, 2017

click here

Post on: Oct 11, 2017

click here

Pages