NASC Discussion

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित 38 औ आधारभुत प्रशासन प्रशिक्षणमा सहभागी भेरी र मेची समूहका प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरुको संयुक्त आयोजनामा मिति 2080 साल चैत्र 9 गते यस प्रतिष्ठानको पृथ्वी हलमा Poster Presentation र Learning Reflection Programme सम्पन्न भएको छ। 

Pages