एअर कन्डिसनर, गण्डकी हल र सम्पदा सदन (एनेक्स) भुईतलामा कार्यकक्ष निर्माण, फर्निसिङ गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको सूचना