कार्यालय आवद्धता (Office Apprenticeship) प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण तथा ३५औं आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन सम्बन्धमा