गण्डकी हल र सम्पदा सदन (एनेक्स) भुईतलामा कार्यकक्ष निर्माण, फर्निसिंग सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना