चाईल्ड केयर कक्ष इन्टेरियर डिजाइन एक्जिक्युसन, शाैचालय र बाटो मर्मत सम्भार सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना