ल्यापटप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना