सिन्थेटिक सर्टिफिकेट फोल्डर खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतको सूचना (२०७९/०३/०८)