सिन्थेटिक सर्टिफिकेट फोल्डर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (मिति २०७९/०२/१६)