सेवाकालीन तालिम पुनःसंचालन हुने बारे।

फाइल डाउनलोड गर्नु परेमा यहाँ क्लिक  गर्नु होला।