सेवाकालीन तालिम पुनः संचालन हुने बारे सूचना।

प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप मिति २०७६/१२/०५ देखि २०७७/०१/१८ गते सम्मका लागि निर्धारित PCMD कार्यक्रम COVID-19 को विशेष परिस्थितिका कारण स्थगित गरिएकोमा मिति २०७६/०३/२४ गते बुधबारदेखि अनलाइन मोडालिटीमा पुनः संचालन हुने व्यहोरा जानकारी गराउदछु । सो तालिम कार्यक्रममा तपसिल बमोजिम सहभागी प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाइ कोर्सको अनलाइन मोडालिटी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम मिति २०७७/०३/२३ गते मंगलबार २ बजे राखिएको छ । सो अभिमुखीकरणमा अनलाइन उपस्थितिको लागि समूह संयोजकले प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाइ इमेल मार्फत अनलाइन लिंक पठाउनुहुनेछ । थप जानकारीका लागि समूह संयोजकसंग सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछु ।
सम्बन्धित कार्यालयहरूले अनलाइन मोडालिटीबाट संचालन हुने कार्यक्रममा निजहरूलाइ सहभागी हुनका लागि आवश्यक व्यवस्था गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।