Child Care कक्ष निर्माण, शाैचालय तथा सम्पदा सदन प्रवेश गर्ने पूर्व पट्टीको बाटो रिनोभेसन कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०१/०४)