Notices

Post on: Jul 28, 2016

Click here for the Notice of Office Goods.

Post on: Jul 28, 2016

Click here for the ToR of Office Goods

Post on: Jul 19, 2016

यस प्रतिष्ठानको लागि आ.व. २०७३/७४ मा आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि मौजूदा सूची दर्ता गर्न मिति २०७३/२/२५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका सेवा प्रदायकहरुमध्ये सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

थप जानकारीको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस 

Post on: Jun 15, 2016

Click here for the tender notice.

Post on: Jun 14, 2016

Click here for the syllabus of Practical Test for the post of Training and Research Officer and Senior Assistant.

Post on: Jun 14, 2016

The result of the written examination for the post of Training and Research Officer and Senior Assistant has been published. To view the result and for further details please click here.

Post on: May 16, 2016

Click here for the exam details for the post of Training and Research Officer and Senior Assistant

Post on: Apr 12, 2016

Nepal Administrative Staff College (NASC), an autonomous national level premier training institution invites qualified Nepalese citizens to apply for the post of Training and Research Officer and Senior Assistant.

Post on: Apr 8, 2016

Click here for the syllabus of Training and Research Officer

Click here for the syllabus of Senior Assistant

Post on: Apr 6, 2016

Click here to view the Application Form for Vacancy

Post on: Apr 6, 2016

Click here to view the Vacancy Notice published on 2072/12/24

Post on: Apr 6, 2016

 Click here for the Reseach Proposals awarded by the Research Committee for FY 2072/73

Post on: Mar 5, 2014

यो निम्न अनुसन्धान थिमहरु को टीम नेताहरूले आगामी 3 अप्रिल 2013 सम्म पूरा अनुसन्धान प्रस्ताव गर्न भनेर सूचित गर्न छ।

Post on: Mar 5, 2014

नेपाल प्रशासनिक स्टाफ कलेज, सामाजिक संवादका लागि Niti फाउण्डेशन र गठबंधन संग सहयोग विकास र नीति व्यवस्थापन लागि केन्द्र संयुक्त नेपाल प्रशासनिक स्टाफ कलेज मा 4 अक्टोबर 2013 मा 6 सेप्टेम्बर 2013 देखि संवैधानिक लोकतन्त्र र सार्वजनिक नीति दर्शनहरू मा एक छ घटना भाषण श्रृंखला आयोजन छ परिसर जावलाखेलका। आवेदन वरिष्ठ भन्दैनन्, राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधि, नागरिक समाजका नेता, विज्ञ तथा सञ्चारकर्मीहरू देखि

Pages