Notices

Post on: Mar 23, 2020

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयानुसार प्रतिष्ठानमा हाल संचालन भैरहेका कार्यक्रमहरू देहाय अनुसार स्थगन गर्ने प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण, परामर्श तथा अनुसन्धान समितिको मिति २०७६।१२।१० गतेको बैठकबाट निर्णय भएको हुदाँ सम्बन्धित सबै प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाइ अर्को

Post on: Mar 20, 2020
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयानुसार प्रतिष्ठानमा हाल संचालन भैरहेका कार्यक्रमहरू देहाय अनुसार स्थगन गर्ने प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण, परामर्श तथा अनुसन्धान समितिको मिति २०७६।१२।६ गतेको बैठकबाट निर्णय भएको हुदाँ सम्बन्धित सबै प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाइ अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि काज फिर्ता गरिएको छ । स्थगन भएका कार्यक्रमहरू पछि सोही समूहको लागि छुट्टै संचा
Post on: Mar 17, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/१२/

Post on: Mar 4, 2020

शौचालय मर्मत सम्भार कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

 

Post on: Feb 20, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/११/२१ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३

Post on: Feb 12, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/११/१४ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३

Post on: Feb 12, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/११/०१ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३

Post on: Feb 12, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/१० /२७ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको 

Post on: Jan 30, 2020

ल्यापटप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना 

Post on: Jan 23, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/१०/१३ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३

Post on: Jan 23, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/०९/२१ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Advanced Course on Management and Development विषयक ३५

Post on: Jan 23, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/०९/२१ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Advanced Course on Management and Development विषयक ३५

Post on: Jan 17, 2020

Nepal Administrative Staff College (NASC) invites Expression of Interest for the purpose of preparing roster of qualified and experienced consultants in the areas like National Surveys, Research, Public Policy, Governance, GESI, Federalism, SDGs, Financial Management and other relevant issues in Public Governance.

Post on: Jan 9, 2020

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/०९/२८ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३० दिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्याक्रममा तपसिल बमोजिमका तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको मनोनयन स्वीकृत भएको व्यहोरा जान

Post on: Jan 2, 2020

As per the decision of Research Committee on 2076/09/10, following research proposals have been selected for FY 2076/77.

 

Post on: Dec 26, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/०९/१४ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३० दिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्याक्रममा तपसिल बमोजिमका तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको मनोनयन स्वीकृत भएको व्यहोरा जान

Post on: Dec 20, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/०९/०७ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Advanced Course on Management and Development विषयक ३५ दिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्याक्रममा तपसिल बमोजिमका द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुको मनोनयन स्वीकृत भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै प्रशिक्षणमा सहभागिताका लागि मिति २०७६/०९/०७ गते बिहान, ९:३० बजे, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्र

Post on: Dec 19, 2019

सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।

Pages