Notices

Post on: Aug 2, 2018

click here

Post on: Aug 2, 2018

click here

Post on: Jul 31, 2018

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/०४/२१ गतेदेखि २०७५/०६/०२ गतेसम्म संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३० कार्य दिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धी जानकारीको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

Post on: Jul 26, 2018

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७५/०४/१४ गतेदेखि २०७५/०५/२५ गतेसम्म संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३० कार्य दिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धी जानकारीको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

Post on: Jul 18, 2018

click here

Post on: Jul 9, 2018

लिलाम बिक्री सम्बन्धी पुन:गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

Post on: Jun 27, 2018

click here

Post on: Jun 22, 2018

लिलाम बिक्री सम्बन्धी पुन:गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

सूचना प्रकाशित मिति २०७५/०३/०८ 

Post on: Jun 19, 2018

कर्मचारी क्षमता विकास मनोनयन निर्देशिका, २०७४ लाई डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा थिच्नुहोस ।

Post on: May 30, 2018

लिलाम बिक्री सम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

सूचना प्रकाशित मिति २०७५/०२/१६

सूचना 

लिलाम बिक्रि हुने मालसामानको विवरण 

 

Post on: May 15, 2018

click here

Post on: May 15, 2018

click here

Post on: Apr 13, 2018

Please click on the link below for the names of the selected participants of 'Professional Course on Management and Development' starting from 4 Baisakh 2075.

Post on: Mar 15, 2018

click here

Post on: Mar 15, 2018

click here

Pages