Notices

Post on: Mar 23, 2023

उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा नेपाल सरकार/आयोगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि मिति २०७९/१२/२० देखि २०७९/१२

Pages