Notices

Post on: Dec 26, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/०९/१४ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३० दिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्याक्रममा तपसिल बमोजिमका तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको मनोनयन स्वीकृत भएको व्यहोरा जान

Post on: Dec 20, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/०९/०७ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Advanced Course on Management and Development विषयक ३५ दिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्याक्रममा तपसिल बमोजिमका द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुको मनोनयन स्वीकृत भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै प्रशिक्षणमा सहभागिताका लागि मिति २०७६/०९/०७ गते बिहान, ९:३० बजे, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्र

Post on: Dec 19, 2019

सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।

Post on: Dec 18, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७६/०९/०२ गतेदेखि संचालन गर्न लागेको Professional Course on Management and Development विषयक ३० दिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्याक्रममा तपसिल बमोजिमका तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको मनोनयन स्वीकृत भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै प्रशिक्षणमा सहभागिताका लागि मिति २०७६/०९/०२ गते बिहान, ९:००

Post on: Dec 9, 2019
This discussion series aims to introduce to Nepali colleagues with issues pertaining to how Japanese public administration reform has evolved with a focus on its civil service system.
Post on: Dec 5, 2019

Position: SDGs Resource Person

A. Background
Post on: Dec 4, 2019

Click here for the training nomination form. Please download the form and attach along with the nomination letter.

Post on: Sep 7, 2019

बढुवा सिफारिश सम्बन्धि सूचना

Post on: Sep 7, 2019

बढुवा सिफारिश सम्बन्धि सूचना

Post on: Aug 22, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि 

Post on: Aug 15, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि 

Post on: Aug 15, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि 

Post on: Aug 14, 2019

यस प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि 

Pages