Notices

Post on: May 9, 2017

३१औ आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण अन्तर्गत Internship कार्यक्रमको सुपरिवेक्षकको मुल्यांकन फारमको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

मुल्यांकन फारम

Post on: Feb 17, 2017

लिलाम बिक्री सम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मिति २०७३/१०/२८ 

सूचना  

Pages